Klagomål

Invivum Försäkring & Placering har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av produkter och tjänster. En viktig del av arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Invivum Försäkring & Placering har en policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om Invivum Försäkring & Placering inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med vår motivering till detta.

Vart vänder du dig?
Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt kontor eller det kontor som du anser har gjort fel. Ibland behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med vår personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna din kontaktperson eller kollega på Invivum Försäkring & Placering om du är missnöjd.

Om du inte är nöjd med det svar du får, kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till klagomålsansvarig på adress:

Tydliga AB
Klagomålsansvarig
Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna
E-post: compliance@tydliga.se

Beskriv vad du tycker blivit fel och med vem du haft kontakt med.

Missnöjd med Invivum Försäkring & Placerings beslut
Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera Invivum´s beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Som opartisk och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare. Läs mer på allmänna reklamationsnämndens webbplats.

Du kan även låta en allmän domstol pröva ditt ärende.

Information
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

Eller telefon 08-24 30 85
Läs mer på konsumenternas Bank- och finansbyråns webbplats.

Konsumentvägledare i Din kommun lämnar också råd i Hushållsekonomiska och Juridiska frågor.

Kontakta oss

E-post
info@invivum.se

Besöksadress
Silentzvägen 4
451 50 Uddevalla

Organisationsnummer
556688-6130

Våra tjänster

Invivum

swedsec_logotype_white_big

Copyright © 2022 Invivum AB
Website by Frendberg AGENCY

Scroll to Top